Lịch khai giảng Học viện SunUni - Đào tạo Anh Ngữ Phi Lợi Nhuận

Khóa học
Ngày khai giảng
Đầu vào
Đầu ra
Hình thức
Lịch học
IELTS 1 Kèm 1
Thường xuyên
Tất cả các trình độ
Lớp 1 Kèm 1 học viên
Linh động
IELTS 1 Kèm 2
Thường xuyên
Tất cả các trình độ
Lớp 1 Kèm 2 học viên
Linh động
IELTS 6.5
01/12
Từ đầu
6.5
Lớp nhóm Lớp nhóm 8-10 viên
3 buổi/tuần
5 buổi/tuần
Ngày khai giảng

Thường xuyên

Đầu vào

Tất cả các trình độ

Đầu ra

Hình thức

Lớp 1 Kèm 1 học viên

Lịch học

Linh động

Ngày khai giảng

Thường xuyên

Đầu vào

Tất cả các trình độ

Đầu ra

Hình thức

Lớp 1 Kèm 2 học viên

Lịch học

Linh động

Ngày khai giảng

01/12

Đầu vào

Từ đầu

Đầu ra

6.5

Hình thức

Lớp nhóm Lớp nhóm 8-10 viên

Lịch học

3 buổi/tuần
5 buổi/tuần

HÌNH ẢNH HỌC VIỆN
Học viện SunUni được thành lập với niềm tin vững chắc về "Giáo dục phi lợi nhuận", làm giáo dục với xuất phát từ TÂM, từ tận TRÁI TIM và NIỀM TIN vào các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ vươn tới đỉnh cao ở mọi lĩnh vực và ở bất cứ đâu trên thế giới.
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Đối tác
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
Học viện SunUni - IELTS, Giao tiếp|Tiếng Anh chuẩn Quốc tế
zalo