Lịch khai giảng Học viện SunUni - Đào tạo Anh Ngữ Phi Lợi Nhuận

Khóa học
Ngày khai giảng
Đầu vào
Đầu ra
Hình thức
Lịch học
IELTS 1 Kèm 1
Thường xuyên
Tất cả các trình độ
Lớp 1 Kèm 1 học viên
Linh động
IELTS 1 Kèm 2
Thường xuyên
Tất cả các trình độ
Lớp 1 Kèm 2 học viên
Linh động
IELTS 6.5
01/12
Từ đầu
6.5
Lớp nhóm Lớp nhóm 8-10 viên
3 buổi/tuần
5 buổi/tuần
Ngày khai giảng

Thường xuyên

Đầu vào

Tất cả các trình độ

Đầu ra

Hình thức

Lớp 1 Kèm 1 học viên

Lịch học

Linh động

Ngày khai giảng

Thường xuyên

Đầu vào

Tất cả các trình độ

Đầu ra

Hình thức

Lớp 1 Kèm 2 học viên

Lịch học

Linh động

Ngày khai giảng

01/12

Đầu vào

Từ đầu

Đầu ra

6.5

Hình thức

Lớp nhóm Lớp nhóm 8-10 viên

Lịch học

3 buổi/tuần
5 buổi/tuần

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ và cùng SunUni hoàn thành mục tiêu nhé!
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Học viện SunUni - Vanguard Education
Học viện SunUni - Vanguard Education
Học viện SunUni - Vanguard Education
Học viện SunUni - Vanguard Education
Học viện SunUni - Vanguard Education
Học viện SunUni - Vanguard Education

Đối tác chiến lược

zalo